GARDINUM 1309

 

FOLIUM 1202

 

FLORIA 1202

 

FLORENCE 1315

 

FILIX 1205

 

ESPINILLO 1205

 

EMPATHY 5106

 

ELOISE 1315

 

EDEN 1310

 

DEMOISELLE 1204

 

MEA DOW GRASS 1206

 

NALINA 1203

 

NETTLES 1200

 

ORLENA 1326

 

PASSARO 1202

 

ROSEHIP 1201

 

SAXONY 1326

 

SORBUS 1201

 

LOUELLA 1326

 

LOTUS 1313

 

LOLITA 1310

 

AMITY 1326

 

ANAIS 1308

 

ANGELIKI 1319

 

KIENZE 1327